Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ
Δικαιούχος :2040116 - Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Περιφερειακής Εμβέλειας
Προϋπολογισμός :12,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :22/07/2015
Ημερομηνία Ένταξης :22/07/2015
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :85 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :12/08/2015
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.04 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος