Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Κατασκευή Κτιρίου Κέντρου Ημέρας “Χαρά Ι” Ατόμων με Αυτισμό
Δικαιούχος :40131015 - Δήμος Λαρισαίων Νομού Λαρίσης
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :400,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :22/01/2015
Ημερομηνία Ένταξης :22/01/2015
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :12/08/2015
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.24 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Άλλες Κοινωνικές Υποδομές