Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δικαιούχος :2040116 - Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Περιφερειακής Εμβέλειας
Προϋπολογισμός :120,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :14/08/2014
Ημερομηνία Ένταξης :14/08/2014
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :85 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :21/08/2014
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.02 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος