Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Δικαιούχος :18025024 - ΙΓ ΕΠΚΑ (Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων) Ν. Μαγνησίας
Περιφερειακή Ενότητα :Σποράδων
Προϋπολογισμός :46,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/04/2014
Ημερομηνία Ένταξης :01/04/2014
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :07/04/2014
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση [Αρχείο pdf - 1.24 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Έργα ολοκληρωμένων σχεδίων ανάπτυξης Νησιών Θεσσαλίας