Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :11,500,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :21/03/2014
Ημερομηνία Ένταξης :21/03/2014
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :02/04/2014
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση επαρχιακών οδών