Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Δικαιούχος :1010890 - 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Περιφερειακή Ενότητα :Σποράδων
Προϋπολογισμός :200,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :17/03/2014
Ημερομηνία Ένταξης :17/03/2014
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :20/03/2014
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση [Αρχείο pdf - 1.24 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.89 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Έργα ολοκληρωμένων σχεδίων ανάπτυξης Νησιών Θεσσαλίας