Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια Εξοπλισμού για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, την Καρδιολογική κλινική και Ουρολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας - Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας "Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο"
Δικαιούχος :1083573 - Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας "Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο"
Περιφερειακή Ενότητα :Περιφερειακής Εμβέλειας
Προϋπολογισμός :1,016,100.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :17/12/2013
Ημερομηνία Ένταξης :17/12/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :18/03/2014
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποδομές Υγείας