Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΙ) Ανθηρού
Δικαιούχος :1083532 - Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσης "Ο Άγιος Σεραφείμ"
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :200,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :10/03/2014
Ημερομηνία Ένταξης :10/03/2014
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :18/03/2014
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.12 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποδομές Υγείας