Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ- ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ) του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δικαιούχος :501206 - Τ.Ε.Ι. Λάρισας
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :511,656.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :25/02/2014
Ημερομηνία Ένταξης :25/02/2014
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :11/03/2014
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.04 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση