Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Επέκταση “Θεοδωρίδειου” Κέντρου Υποστήριξης για Ανθρώπους με Αναπηρία “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”
Δικαιούχος :40122165 - Δήμος Καρδίτσας
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :1,162,693.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :25/02/2014
Ημερομηνία Ένταξης :25/02/2014
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :11/03/2014
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.12 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Άλλες Κοινωνικές Υποδομές