Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΑΝΟΡΥΞΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΑΡΜΕΝΙΟΥ
Δικαιούχος :40131195 - Δήμος Κιλελέρ
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :1,071,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :17/12/2013
Ημερομηνία Ένταξης :17/12/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :11/03/2014
Σχετικά Έγγραφα
2η Τροποποίηση της Πράξης [Αρχείο pdf - 1.24 MB]
1η Τροποποίηση της Πράξης [Αρχείο pdf - 1.24 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.89 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό