Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Αναβάθμιση Υποδομών Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ - ΠΙΛΟΤΟΣ
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :970,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :24/12/2013
Ημερομηνία Ένταξης :24/12/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :05/02/2014
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Άλλες Κοινωνικές Υποδομές