Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ
Δικαιούχος :40135103 - Δήμος Βόλου
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :700,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :30/12/2013
Ημερομηνία Ένταξης :30/12/2013
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ταμείο Συνοχής
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :05/02/2014
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων