Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Β’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :7,462,189.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :27/12/2013
Ημερομηνία Ένταξης :27/12/2013
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ταμείο Συνοχής
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :05/02/2014
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.12 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων