Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Εγκατάσταση & Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας Λιμένος Βόλου σύμφωνα με τις Απαιτήσεις του Κώδικα ISPS
Δικαιούχος :1020166 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :971,700.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :11/11/2013
Ημερομηνία Ένταξης :11/11/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :30 - Λιμένες
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :27/11/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών