Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια Εξοπλισμού για την Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας - Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας "Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο"
Δικαιούχος :1083573 - Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας "Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο"
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :936,550.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :14/10/2013
Ημερομηνία Ένταξης :14/10/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :27/11/2013
Σχετικά Έγγραφα
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.24 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποδομές Υγείας