Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δικαιούχος :40131198 - Δήμος Φαρσάλων
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :2,679,437.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :24/07/2013
Ημερομηνία Ένταξης :24/07/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :23/09/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.73 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό