Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Γυμνάσιο - Λύκειο Πλατυκάμπου: Στατική Ενίσχυση και Προσθήκη κατ' Επέκταση
Δικαιούχος :40131195 - Δήμος Κιλελέρ
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :1,200,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :13/09/2013
Ημερομηνία Ένταξης :13/09/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :23/09/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.12 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην προσχολική α΄ βάθμια και β΄ βάθμια εκπαίδευση