Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Κατασκευή 18ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων
Δικαιούχος :40145170 - Δήμος Τρικκαίων
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :595,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :09/08/2013
Ημερομηνία Ένταξης :09/08/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :23/09/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην προσχολική α΄ βάθμια και β΄ βάθμια εκπαίδευση