Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ανέγερση 1ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας
Δικαιούχος :40131194 - Δήμος Ελασσόνας
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :4,342,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :09/08/2013
Ημερομηνία Ένταξης :09/08/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :23/09/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην προσχολική α΄ βάθμια και β΄ βάθμια εκπαίδευση