Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Διευθέτηση Χειμαρρώδων Ρεμάτων Μελιβοίας: Από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"
Δικαιούχος :40131193 - Δήμος Αγιάς
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :190,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :30/07/2013
Ημερομηνία Ένταξης :30/07/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :53 - Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :09/08/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Πρόληψη κινδύνων (Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία αστικών κέντρων και οικισμών)