Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Πανεπιστημιακή Παθολογική, την Ενδοκρινολογική, την Αγγειοχειρουργική Κλινική και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
Δικαιούχος :6500006 - 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :338,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :15/04/2013
Ημερομηνία Ένταξης :15/04/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :09/08/2013
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.24 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποδομές Υγείας