Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ενίσχυση των Κέντρων Υγείας της Θεσσαλίας με Ασθενοφόρα - Ά Φάση
Δικαιούχος :6500006 - 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος
Περιφερειακή Ενότητα :Περιφερειακής Εμβέλειας
Προϋπολογισμός :720,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :22/03/2013
Ημερομηνία Ένταξης :22/03/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :09/08/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποδομές Υγείας