Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Παρέμβαση σε Δυο Κτίρια της Πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη Δημιουργία Δομής ΣΥΔ
Δικαιούχος :40135103 - Δήμος Βόλου
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :1,054,195.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :23/04/2013
Ημερομηνία Ένταξης :23/04/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :09/08/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.12 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Άλλες Κοινωνικές Υποδομές