Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προσθήκη του 2ου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων, Δήμου Φαρσάλων, ΠΕ Λάρισας, με τη Μέθοδο της Προκατασκευής
Δικαιούχος :1020119 - Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :1,150,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :16/04/2013
Ημερομηνία Ένταξης :16/04/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :09/08/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην προσχολική α΄ βάθμια και β΄ βάθμια εκπαίδευση