Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Σποράδων
Προϋπολογισμός :19,766.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :28/05/2013
Ημερομηνία Ένταξης :28/05/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :27/06/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ενταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων