Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Παροχή Υποστήριξης Περιφέρειας Θεσσαλίας για το σχεδιασμό και την έναρξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2014-2020
Δικαιούχος :2040116 - Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Περιφερειακής Εμβέλειας
Προϋπολογισμός :95,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :23/04/2013
Ημερομηνία Ένταξης :23/04/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :85 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :27/06/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ενταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος