Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΓΑΛΟΥΓΑΒΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΙΟΥ
Δικαιούχος :2010305 - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :760,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :29/04/2013
Ημερομηνία Ένταξης :29/04/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :27/06/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ενταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Επαρχιακή Οδοποιία - Έργα για την αποκατάσταση και βελτίωση της κυκλοφορίας με κατασκευή γεφυρών.