Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΑΣ - ΚΑΡΥΤΣΑΣ
Δικαιούχος :2010305 - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :3,129,057.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :15/04/2013
Ημερομηνία Ένταξης :15/04/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :27/06/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ενταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση επαρχιακών οδών