Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Κατασκευή σήραγγας Γκρόπας στο Ν. Τρικάλων
Δικαιούχος :1013200 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :16,003,976.11 €
Ημερομηνία Έναρξης :28/12/2012
Ημερομηνία Ένταξης :28/12/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :07/03/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.74 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ολοκλήρωση, Αναβάθμιση, βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου