Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Στήριξη Ανέργων στον Αγροτικό Τομέα Νομού Λάρισας
Δικαιούχος :3050715 - Α.Σ. AGRO – LARISA
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :282,200.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/03/2013
Ημερομηνία Ένταξης :20/02/2013
Πρόγραμμα :Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Κωδικός Προτεραιότητας :66 - Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :26/02/2013
Σχετικά Έγγραφα
2η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 1.84 MB]
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.84 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.53 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας