Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Τουριστική ανάπτυξη σε βουνό και Θάλασσα
Δικαιούχος :3050713 - Α.Σ. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΓΩ»
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :282,200.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/03/2013
Ημερομηνία Ένταξης :20/02/2013
Πρόγραμμα :Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Κωδικός Προτεραιότητας :66 - Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :27/11/2013
Σχετικά Έγγραφα
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.64 MB]
1η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 1.53 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.53 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας