Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ
Δικαιούχος :3050701 - Α.Σ. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περιφερειακή Ενότητα :Περιφερειακής Εμβέλειας
Προϋπολογισμός :282,200.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/03/2013
Ημερομηνία Ένταξης :20/02/2013
Πρόγραμμα :Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Κωδικός Προτεραιότητας :66 - Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :27/11/2013
Σχετικά Έγγραφα
3η Τροποποίηση της Πράξης [Αρχείο pdf - 1.84 MB]
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.84 MB]
1η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 1.53 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.53 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας