Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας, με την λειτουργία Πολυδύναμου Θεματικού-Εμπορικού χώρου στην πόλη των Τρικάλων
Δικαιούχος :3050697 - Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :282,200.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/03/2013
Ημερομηνία Ένταξης :20/02/2013
Πρόγραμμα :Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Κωδικός Προτεραιότητας :66 - Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :25/02/2013
Σχετικά Έγγραφα
5η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 2.04 MB]
4η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 2.04 MB]
3η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 1.84 MB]
2η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 1.84 MB]
1η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 1.73 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.53 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας