Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Αντιπλημμυρικά Έργα στον ποταμό Μέγα της ΠΕ Καρδίτσας
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :15,095,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :20/02/2013
Ημερομηνία Ένταξης :20/02/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :53 - Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :22/02/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.12 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Πρόληψη κινδύνων (Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία αστικών κέντρων και οικισμών)