Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δικαιούχος :1083628 - Ε.Κ.Α.Β.
Περιφερειακή Ενότητα :Περιφερειακής Εμβέλειας
Προϋπολογισμός :1,405,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :12/02/2013
Ημερομηνία Ένταξης :12/02/2013
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :12/02/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποδομές Υγείας