Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Διευθέτηση ρεμάτων Δ.Δ. Μουζακίου
Δικαιούχος :40122168 - Δήμος Μουζακίου
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :1,470,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :24/11/2011
Ημερομηνία Ένταξης :24/11/2011
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :53 - Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :24/11/2011
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.19 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Κατασκευή αντιπλημμυρικών και συνοδών έργων για την προστασία αστικών κέντρων και οικισμών