Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ενίσχυση εξωτερικού υδραγωγείου - μεταφοράς πηγαίων νερών ορεινού όγκου Πηλίου
Δικαιούχος :4040501 - Δ.Ε.Υ.Α. Μείζονος Περιοχής Βόλου
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :4,400,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :23/10/2012
Ημερομηνία Ένταξης :23/10/2012
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ταμείο Συνοχής
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :23/10/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό