Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλαμπάκας
Δικαιούχος :40145171 - Δήμος Καλαμπάκας
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :715,447.15 €
Ημερομηνία Έναρξης :05/09/2012
Ημερομηνία Ένταξης :05/09/2012
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ταμείο Συνοχής
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :05/09/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.19 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό