Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Αξιοποίηση φράγματος «Παναγιώτικο» - Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού και Δίκτυα Μεταφοράς Νερού (από Μηλίνα μέχρι Τρίκερι)
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :2,946,444.14 €
Ημερομηνία Έναρξης :24/11/2011
Ημερομηνία Ένταξης :24/11/2011
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :24/11/2011
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.19 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Προστασία - Διατήρηση - Αναβάθμιση Ποιότητας Νερού