Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Νέας Αγχιάλου
Δικαιούχος :4040501 - Δ.Ε.Υ.Α. Μείζονος Περιοχής Βόλου
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :1,635,413.72 €
Ημερομηνία Έναρξης :24/11/2011
Ημερομηνία Ένταξης :24/11/2011
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :24/11/2011
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Προστασία - Διατήρηση - Αναβάθμιση Ποιότητας Νερού