Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Κατασκευή κυψέλης 4 του ΧΥΤΑ Λάρισας
Δικαιούχος :5060513 - Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων Δήμων και Κοινοτήτων Ν Λάρισας
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :2,954,092.90 €
Ημερομηνία Έναρξης :19/12/2012
Ημερομηνία Ένταξης :19/12/2012
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ταμείο Συνοχής
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :19/12/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων