Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Καρδίτσας
Δικαιούχος :40122165 - Δήμος Καρδίτσας
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :450,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :24/11/2011
Ημερομηνία Ένταξης :24/11/2011
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :24/11/2011
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)