Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αλμυρού
Δικαιούχος :40135104 - Δήμος Αλμυρού
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :350,139.77 €
Ημερομηνία Έναρξης :24/11/2011
Ημερομηνία Ένταξης :24/11/2011
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :24/11/2011
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων