Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μουζακίου
Δικαιούχος :40122168 - Δήμος Μουζακίου
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :251,932.14 €
Ημερομηνία Έναρξης :24/11/2011
Ημερομηνία Ένταξης :24/11/2011
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :24/11/2011
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων