Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ανακαίνιση διατηρητέου Κτιρίου πρώην Τσικρίκη
Δικαιούχος :501103 - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :1,048,307.34 €
Ημερομηνία Έναρξης :27/12/2012
Ημερομηνία Ένταξης :27/12/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :27/12/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάπτυξη - Βελτίωση Υποδομών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση