Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :"Αποκατάσταση Δομικών Στοιχείων από Αμίαντο σε Σχολικές Μονάδες - Κατασκευές Νέων Διδακτηρίων σε Αντικατάσταση Παλαιών Προκατασκευασμένων από Αμίαντο Π. Ε. Μαγνησίας
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :618,121.89 €
Ημερομηνία Έναρξης :20/12/2012
Ημερομηνία Ένταξης :20/12/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :20/12/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην προσχολική α΄ βάθμια και β΄ βάθμια εκπαίδευση