Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου
Δικαιούχος :40145172 - Δήμος Πύλης
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :461,788.62 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/02/2013
Ημερομηνία Ένταξης :01/02/2013
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ταμείο Συνοχής
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :01/02/2013
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό