Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ανόρυξη - αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων στη Σκιάθο
Δικαιούχος :4040505 - Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου
Περιφερειακή Ενότητα :Σποράδων
Προϋπολογισμός :143,037.07 €
Ημερομηνία Έναρξης :12/12/2012
Ημερομηνία Ένταξης :12/12/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :12/12/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό