Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Υποστήριξη & οργάνωση εκδηλώσεων / συνεδριάσεων / συσκέψεων / ημερίδων, στα πλαίσια της υλοποίησης έργων του Ε.Π. Θ-Η-ΣΤ.Ε.
Δικαιούχος :2040116 - Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :150,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :17/12/2012
Ημερομηνία Ένταξης :17/12/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :86 - Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :17/12/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Θεσσαλία στην Πληροφόρηση-Δημοσιότητα